Vandskade Sanering

Er dit hus ramt af vandskade?
  • Markedets ubetingede bedste priser
  • Opsugning af vand
  • 24 timers døgnvagt
  • Rådgivning og udbedring af akut opståede skader
Replica Rolex Milgauss Series Watches
Har du fugtproblemer, som følge af vandskade, eller vand i kælderen?

Hos Udlejning af Affugtere, håndterer vi alle former for sanering, som følge af vandskade og fugtproblemer.
Vi har mange års erfaring og tilbyder, billig, hurtig og effektiv, oprydning efter vandskade.
Herunder, affugtning, fugtsanering, udlejning af affugtere, bortkørsel af affald, miljørigtig bortskaffelse af affald, samt rengøring.
Desuden afhjælpning af fugtproblemer, som følge af utæt tag, og skybrud Lokal Døgnservice og døgnvagt.

Få et godt tilbud, på levering, montering og installation og opsætning af affugtere!

Replica Graham Watches
Vi har altid hurtig levering, fleksible priser og rabat efter 1. måneds leje.

Priser fra 49,- pr. døgn 10 % rabat efter 30 dage.

Kontakt os her: 22 46 64 20 eller info@abc-kloak.dk for et hurtigt og professionelt tilbud. Vi har akut beredskab, også på udlejning af affugtere!